Průběh základního výcviku paraglidingu

Letecké předpisy nám umožňují obsadit kurz až 16 účastníky. Při takovémto počtu však instruktoři nemají dostatek času a prostoru věnovat se jednotlivým kurzistům. Průběh kurzu pak v mnoha ohledech může připomínat nepříjemné a nervózní školení.
My se v Mistral paragliding kurzech snažíme vytvářet pohodovou a radostnou atmosféru. V našich kurzech je zpravidla okolo šesti, nejvýše osmi pilotek nebo pilotů. Jan tak si to příjemně a hezky užijeme bez stresu.
Je výhodou, když se kurzu účastní kolektiv, který se již předem zná. Ale i v případě, že se v kurzu sejdou účastnící, kteří se dříve nepoznali, dochází vlivem společných zážitků ke stmelení kolektivu velmi rychle.

Středa, 1. den výcviku
Sejdeme se ráno v 9:00 u Skleníku (budova správce Aeroparku Raná u Loun).
Po vzájemném představení kolektivu si vyjasníme organizační záležitosti a zařídíme nezbytné "papírování" tak, aby náš kurz mohl bez zbytečných průtahů začít. Zatímco budeš mimoděk nasávat atmosféru a volnost tohoto krásného sportu, vyslechneš si obecné seznámení s paraglidingem. Popíšeme si základy létání na padákových kluzácích, seznámíme se s padákovým kluzákem a postrojem (sedačkou). Převezmeš si svůj komplet vybavení, se kterým budeš po celou dobu kurzu létat. V pauzách praktického výcviku začneme s první teoretickou přednáškou - čeká nás každý den a postupně spolu zvládneme nutné teoretické minimum základů aerodynamiky, meteorologie, nauky o létání, stavby a konstrukce padákového kluzáku, techniky letu, předpisů a zdravovědy. Přes poledne výcvik přerušíme pauzou na oběd (v dosahu restaurace, bufet, obchod). Dle akuálního počasí začneme hned odpoledne s praktickým nácvikem - nafukování vrchlíku a jeho ovládání. Paragliding trénujeme až do večera.

Čtvrtek, 2. den výcviku
Pokračujeme v tréninku. Nebude-li počasí proti, tak odpoledne už všichni zvládáme nízké léty nad terénem cvičného svahu!

Pátek, 3. den výcviku
Den na který se všichni těšíme! Při zdárném průběhu kurzu a dobrých meteorologických podmínkách začneme opravdu létat a postupně tak plnit další body výcvikové osnovy. Není třeba mít strach - vždy budeš řízen instruktorem pomocí vysílačky a bezpečně naveden na přistání. Úměrně tomu, jak rostou tvé pilotní dovednosti, posouváme starty stále výše a pro naše lety využíváme čím dál větší převýšení.

Sobota, 4. den výcviku
Pokračujeme v praktickém letovém výcviku. Už umíš základní letové dovednosti a začínáš si zvykat na nově poznanou svobodu a pohyb ve volném  prostoru. Podvědomě začínáš chápat podstatu paraglidingu a také  proč tento krásný sport mnoha lidem učaroval nade vše ostatní. Létáme a trénujeme co to dá...

Neděle, 5. den výcviku
Dopoledne létáme buď přímo z vrcholu Ranské hory nebo zažiješ první navijákové lety na letišti Panenský Týnec. Opět zaleží na tom, jak nám počasí přálo a přeje. Kdo má zájem a čas, může zůstat i na případné odpolední létání na navijáku a zalétat si s námi pro radost.

Všeobecně
Celý program je postaven tak, aby se podařilo při "průměrném" počasí zvládnout vše potřebné. K dispozici máme náhradní plochy a terény pro všechny směry větrů.

A co dál?
Zcela logická a oprávněná otázka všech spokojených kurzistů. Najdeš zde: Pilotní průkaz - Pilot padákového kluzáku nebo Pilotní průkaz - Pilot motorového padákového kluzáku. Dost podnětů k přemýšlení, že?